• Bacalar iç duvarlarda düzenlenmelidir. Bu sayede baca içindeki hava yoğunluğu diş atmosferinkinden daha az ve baca içi daha sıcak olacak ve dolayısıyla daha iyi çekecektir. Diş duvara konulmak zorunda olan bacanın çatı eğiminden dolayı çatı üst seviyesinden oldukça yukarıda yapılması şarttır. Bu da görünümü ve stabiliteyi bozar. Şömine bacaları için örnek teşkil eden bu durum için en az 19.00 cm.(bir tuğla boyu) kalınlığında baca örmek gereklidir. H > 250 cm. olan bacaları çatıya çelik tellerle bağlamak gerekir (Şekil VII.2.).
  • Bacaların uzun kenarları çatı eğimine paralel olmalıdır.
  • Bacalar çatı mahyalarını ve birleşim noktalarını kesmeyecek şekilde düzenlenmeli buna zorunlu kalınıyorsa bacanın eğimi 600 nin altında kalmak üzere çatı arasında kaydırılmalıdır.
  • Bacalar mümkün olduğunca birarada guruplandırılmalı ve çatı üzerine en az sayıda çıkartılmalıdır (Şekil VII.3.).
  • Bacalar en yüksek çatı mahyası seviyesi ya da komşu bina üst kotundan en az 50.00 cm. daha yukarıya çıkartılmalıdır. Aksi halde rüzgar nedeniyle geri tepme meydana gelebilir.
  • Her soba ve ocak için ayrı bir baca yapılmalı ayni baca kanalına birden çok baca deliği açılmaması sağlanmalıdır. Bu zorunlu olarak uygulanacaksa iki delik arasında en az 30.00 cm. yükseklik farkı bulunmalıdır. Borular baca içerisine en fazla duvar kalınlığı kadar girmelidir.
  • Baca içi derz aralıkları harçla iyi doldurulmalı düz derz yapılmalı ve iyice perdah çekilmelidir. Baca içi kesinlikle sıvanmamalı bu yüzden dökülecek sıva parçalarının bacayı tıkaması önlenmelidir.
  • Bacaların bina ve çatı arasında kalan diş yüzeyleri derzlerden çıkması olası ateş ve yangın tehlikesinden korunmak amacıyla mutlaka sıvanmalıdır.
  • Bacalar ahşap döşemelerden geçerken çevresindeki aksamın ateş ve ısıdan etkilenmesini önlemek amacıyla “baca kasnaklaması” yapılmalı kasnaklar baca yüzeyinden en az 20.00 cm. geriden geçmeli ve araya amyant gibi yanmaz malzemeler konularak yalıtım yapılmalıdır (Şekil VII.3.).
  • Baca içerisindeki kurumun zaman zaman temizlenebilmesi için bodrum kat döşemesinden 70.00 cm. yukarıda en az bir temizleme deliği bırakılmalıdır. Bu delikler sobalı binalarda her baca için her katta birer adet bırakılır (Şekil VII.2.).
  • Baca kesitleri genellikle kare dikdörtgen ya da dairesel olmaktadır ve baca dipleri yağmur kar v.s. suların geçmesini önlemek üzere çinko veya bakir saclarla kaplanmalı baca üzerine yine ayni malzemeden başlık yapılmalıdır (Şekil VII.1.).

ŞekilVII.1

baca_yapimi

 

Şekil VII.2

baca_yapimi1-250x260

Şekil VII.3

baca_yapimi2-250x260

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir