Hafriyat ve kazı nasıl yapılır? Hafriyat nasıl alınır? Hafriyat işlemleri yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Hafriyat işlerinde alınacak önlemler nelerdir?

Hafriyat işlemi, ancak kazı ruhsatı alındıktan sonra yapılabilir.
Hafriyat basit bir işçilikten ziyade ciddi ve teknik bir mühendislik bilgisi ve tecrübesi işidir. Bu yüzden hafriyatın oluşturulmuş bir kazı planı dahilinde inşaat mühendisi eşliğinde ve sorumluluğunda başlaması ve yapılması gereklidir.

Çok türlü kazı yöntem, metot ve teknikleri vardır. Öncelikle hafriyat alınırken; yan bina ve yapı devrilmeleri, yan binanın temellerinde oluşturulabilecek hasarlar, yol çökmeleri, alt yapı tesisatlarına verilebilecek zarar ve hasarlar için gerekli tedbirler alınarak bir plan çerçevesinde ve gerekiyorsa da iksa, palplanş, yatay ve düşey fore kazıklarla oluşturulan betonarme perdelerle bir havuz içinde hafriyat alınır.

Kazı esnasında;
Kazı ruhsatı sahibinin, kazı esnasında oluşabilecek zararlar dolayısıyla

,telafi edilemez can ve mal kayıplarına, tazminat davalarına maruz kalmaması için; kazı için İnşaat All Risk Sigortası tavsiye edilir.
Kazı alanında herhangi bir canlı bulunmadığının son kontrolleri yapılmalıdır.
Emniyet şeritlerinin çekilerek, çevre emniyet önlemlerinin sağlanması gereklidir.
Kazı hafriyat kamyonlarının kazaya veya herhangi bir aksiliğe meydan vermemesi için, kazıdan sorumlu teknik bir kişinin, işlemlerin başında olması ve ayrılmaması gereklidir.
İkaz ve uyarı iş güvenliği tabela ve levhalarının gerekli yerlere yerleştirilmesi gereklidir.
Bitişik binalara, bitişik bina temellerine, doğalgaz, su, elektrik hatlarına, tretuara ve yola zarar vermeyecek şekilde kazı yapılmalıdır ve bunun için iş başındakilere sürekli hatırlatmalarda bulunulmalıdır.
Kazılacak olan zemin hakkında önceden bilgi edinilerek ihtimal dahilinde olan temelden çıkabilecek suyu tahliye edecek motopomplar hazır bir vaziyette bulundurulmalıdır.
Temelden su çıkması ve motopomplarla deşarj yapılabileceği düşünülerek anında müdahale ile zemin ıslahı yapılabilecek hazırlıkta olunmalıdır.

Kazı bittikten sonra;
1- Kazı ve hafriyat işlemi bittikten sonra kazı alanında emniyet şeritleri kaldırılıp yerine daha kalıcı olan prefabrik veya muadili bir duvar ile çevrelenmelidir.
2-Yapılmış olan kazı duvarına, kilitlenebilir araç ve yaya kapısı yapılmalıdır.
3-Kazı duvarına tekrar İkaz ve uyarı iş güvenliği tabela ve levhaların yerleştirilmesi gereklidir.
4-Kazı alanı ışıklandırılarak doğabilecek risk ve aksiliklerin önüne geçilmelidir.
5-Kazı ve hafriyat alanına

, inşaatta çalışacak insanlar haricinde canlı girişi engellenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir