Yapı denetimi nedir? Yapı denetimi ne iş yapar? Yapı denetimine tabii olan binalar ne kadar güvenli ve kaliteli?

YAPI DENETİMİ NEDİR?

Yapıların inşasında başta beton olmak üzere tüm malzemelerin öngörülen standartlara uygunluğunu yetkili laboratuvarlar vasıtasıyla denetlenmesi, yapının inşası meslek alanına göre sorumlu teknik elemanlar gözetiminde gerçekleşirken projelerin birebir tatbiki sağlanmasıdır. Halk arasında yapı denetimi şu an sadece yapıların depreme karşı kontrolü olarak algılanıyor. Oysa yapı denetim kuruluşları yapının inşa edildiği arsaya aplikasyonundan yapının boya badana işlerine kadar sorumludur.

Yapı denetim sistemi ile inşa edilen yapılarda ısı yalıtımı ve su yalıtımı yapılması ile konforlu ve ekonomik yapı üretimi gerçekleştirilmekte bu yüzden afetlerin maddi hasarlarına yakın enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Dayanıksız yapılar ıslah edilmesi güç eski yapılardır. Dayanıklı yapılar olarak tanımlayacağımız yapılar projeleri ciddi mühendislik hizmeti görmüş ve yeni şartnameye göre yapı denetimi uygulanmış yapılardır. Yapı denetim sistemi ile yeni yapılarda yüzde yüze yakın emniyetli yapılar sağlanmıştır. Müteahhit – ilgili idare – yapı denetim kuruluşunun oluşturduğu kontrol mekanizması ve Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı Yapı Denetim Komisyonunun sistemli çalışması yapı denetim ağını oluşturmaktadır.

YAPI DENETİMİN TARAFLARI

Yapı Denetiminde üç taraf bulunmaktadır. Bunlar

  • YAPI DENETİM ŞİRKETİ
  • YAPI SAHİBİ
  • MÜTEAHHİT

Yapı sahibi tarafından plan ve projelerin hazırlatıldıktan sonra kanun gereği bir müteahhitle anlaşmak zorundadır. Veya yapının müteahhitliğini Yapı Sahibi Müteahhitlik vasıflarına sahip ise kendiside üstlenebilir. Daha sonra yapı sahibi Yapı Denetim şirketi ile anlaşır. Yapı Denetim Şirketi Yapı Sahibi adına Müteahhidi denetler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir