Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır? Genel İskan Nereden Alınır? Yapı Kullanma Belgesi Almak İçin Neler Yapmak Gereklidir? Yapı Kullanma İzni Hangi Kurumdan Alınır?

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının

, tamamen bitmemiş ise; gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, giriş çıkışının ve ortak alanlarının tamamlanmış olması ile kısmen kullanılması mümkün olan yerlerin, tamamlanması halinde, bu kısımların kullanılabilmesi için mal sahibince ilgili belediyesine başvurulur. Teknik uygulama sorumlularının  işin bittiğine dair raporlarının ekli olduğu bu yazılı başvuru üzerine yapının tümünün veya kullanımı talep edilen kısmının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediği onayı, ilgili kuruluşların son vizeleri, imar yönetmeliğinde belirtilen çevre düzenlemesi, varsa asansör, kalorifer kazanı ve benzeri tesisatın TSE belge şartı ve diğer ilgili yönetmelik koşullarının yerine getirildiği saptanarak kullanma izin heyetince tanzim edilen ve kullanma iznine esas olan belgedir.

Yapı Kullanma İzni Genel İskanda İstenen Belgeler

 • Aplikasyon Temel ve Subasman vizelerinin yapılmış olması
 • Su sızdırma raporu (İmar Müdürlüğü Tesisat Kontrol Şefliği)
 • Makine iş bitim belgesi (proje müellfinden)
 • TEK Raporu (Tedaş İşletme Müdürlüğü)
 • Sivil Savunma yazısı (sığınak olan projelerde)
 • Yapı Denetim İşbitim Belgesi
 • Belediye gelir müdürlüğünden arsa sahiplerine borcu yoktur yazısı
 • SSK Bölge müdürlüğünden ilişik kesme yazısı
 • Belediye emlak müdürlüğünden ilişik kesme yazısı
 • Binanın tamamını gösteren bütün cephelerden çekilmiş fotoğraf
 • Telekom müdürlüğünden Bina içi telefon tesisatı uygunluk belgesi
 • 10/07/1995 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan inşaatlarda 10 kat ve üzerinde 01/05/1999 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan inşaatlarda 5 kat ve üzerinde 12/03/2001 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan inşaatlarda 4 kat ve üzerinde yangın merdiveni yapılmış olması
 • Bahçe tanziminin yapılmış olması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir